VZPOMÍNKA

Dne 14. května 2012 nás po prvé zarmoutil náš kamarád, vedoucí a učitel Otto Zemek. Patřil ke vzácným osobnostem, pro které není měřítkem dosažený věk, k osobnostem,  jejichž život je seriálem dobrodružství a odchod ze života často jejich vyústěním.

Drahý Otíku,

zůstal po Tobě prázdný, snad jen dlouhým časem vyplnitelný prostor, ale i vědomí, že jsi to byl právě Ty, kdo nás vedl, nadchl a všechno naučil.

Vždy se budeme s hrdostí hlásit ke Tvému jménu.