Trochu historie

Č.K., únor 2005

Od Svazarmu po VZS

    Lidská paměť je velmi nedokonalá. Zkrátka, co je psáno je dáno. V tom je však kámen úrazu. Pergameny zetlí, shoří, ztratí se při stěhování nebo je sežerou myši. Staré fotky blednou, těžko se rozezná pravá podoba fotografované osoby. Tímto chci omluvit fakt, že se mi ze zaprášených archivů podařilo zachránit pouze zlomek cenných dokumentů a to s datem ne příliš vzdáleným.

    První dokumenty nám zde zanechal jeden ze zakládajících členů klubu, pan Jaroslav Cimrman. My starší jsme ho oslovovali familiérně JÁRO. Zbyl nám po něm snímek, který ho zachycuje v těžké potápěčské výstroji po náročném ponoru. Dalším cenným artefaktem je potápěčská přilba, která je mimochodem vynálezem Járy. Všimněte si na tehdejší dobu revolučního připojení přilby k náplecníku pouze třemi šrouby. Bohužel originál se nezachoval v majetku klubu, ale je uložen v muzeu Whitstable - Británie, kam byla odvezena samotným Járou, když neprošel prověrkami Svazarmu a bylo mu pozastaveno členství.

        

    Starší členové pamatují potápění ve skafandru Siebe - Gorman. Na snímcích jsou zachyceni při výcviku vojenských potápěčů na sečské přehradě v roce 1965.

Časopis "Potápěč", číslo 6 z roku 1968 ukazuje naše členy při seskocích padákem do přehrady Seč u Chrudimi. Na snímku vpravo dole je zachycen instruktor a dlouholetý předseda klubu ve slušivém oblečku.

    Několik let se naše organizace jmenovala PARA-POTÁPĚČI PLEŠIVEC. Poslední slovo v názvu není podle hlavy předsedy, jak tvrdili mnozí zlí jazykové, ale podle sídla organizace v Českém Krumlově. V té době jsme využívali k tréningu bazén o délce 12,5 m ve Větřní. Zde jsme pořádali i Okresní přebory. V neděli dopoledne jsme trénovali v českobudějovickém skokanském bazénu. Naše družstvo mládeže bylo pravidelným účastníkem soutěží v disciplínách RP a PP, kde jsme dosahovali skvělých výsledků na okresní a leckdy i krajské úrovni. Ve "skokaňáku" jsme též trénovali na turnaje v UW RUGBY, na které jsme pravidelně jezdili do Budějovic, Prahy, Ústí na Labem, Pardubic a jinam. Nejvyššího úspěchu v rugby jsme dosáhli ve spojení s klubem Neptun v klubu PLEŠTUN a na turnaji 16.11.1985 v Praze jsme obsadili 2. místo dokonce před PF Č.Budějovice A i B !!! V závodě plavání na dvě námořní míle "Zlatý rak" jsme získali v kategorii seniorů 2x první a jednou druhé místo. Abychom mohli cvičit sami svoji mládež a zvyšovat si kvalifikaci, absolvovali naši členové kurz instruktorů II. třídy Svazarmu v Trhové Kamenici 20.-22.5.1983

 

 

 

 

 

 

 

    Na činnost jsme vydělávali pracemi pod vodou a v nedýchatelném prostředí. Koupili jsme od Státních statků "Véesku" (za 5000,-Kčs), předělali na dílnu s obytnou částí. Používali jsme ji na pracovní i výcvikové akce. Z pracovních jmenuji jen některé akce: Vyzvednutí potopeného katamaranu XI/1984, Lipno, Halámky, vyzvednutí Š-1203  v lednu 1987. Těch prací bylo opravdu hodně.

       

    Na výcvik jsme jezdili na Lipno, na Blatnou, potápěli jsme se na Jesenici, přehradě Dalešice, Gabčíkovu, Helene See v NDR, v šesti rakouských jezerech, v Ejpovicích a na Mazurských jezerech v Polsku. Tam jsme však byli s naší LIAZKOU, kterou jsme předělali na obytnou (a tehdy velice komfortní) z pojízdného rentgenu zakoupeného v českobudějovické nemocnici za cca 75 000,-Kčs, vydělaných potápěčskými pracemi.

    V popředí naší činnosti byl vždy výcvik mládeže a tím výchova našich nástupců. Pravidelně jsme pořádali soustředění mládeže na př. v Černé v Pošumaví (hotel Racek), ve Vyšším Brodě, ve Frymburku. Zde jsme též prováděli každoroční ponory pod led, ve dne i v noci.

    Za zmínku stojí také fakt, že první potápěči Hasičského sboru Český Krumlov jsou našimi žáky. Byla s nimi opravdu výtečná spolupráce, která trvá dodnes.

    V roce 1982 jsme byli požádáni OV ČSČK o pomoc při založení skupiny Vodní Záchranné Služby (VZS). Náš člen se jako první v okrese zůčastnil kurzu VZS konaného v Dobrušce ve dnech 20.9.-2.10. 1982. Později byl pověřen funkcí oblastního metodika pro Jihočeský kraj a v kurzech VZS vyučoval potápění.

    Po zrušení Svazarmu jsme organizaci převedli pod AVZO, později pak pod VZS. Náš oddíl mládeže se pravidelně zůčastňoval soutěží a sportovních soustředění.

    Od roku 1996 pořádáme každoročně zájezd k moři. V letech 1996, 97, 98 Chorvatsko - Baška, v roce 1999 Kukljica, v roce 2000 Chorvatsko - Krk.

    V těchto letech se mění vedení českokrumlovské skupiny VZS. Mimo jiné se zde řeší problémy zda potápění je či není náplní VZS... Rozhodli jsme se rozejít se s VZS kterou jsme vybudovali a založit vlastní potápěčský klub.

Otto Zemek

Podrobnější údaje a spousta obrázků jsou v našich kronikách.