Chrochtalové se fotí rádi, stejně jako potápěčka Liběna.